Recreatie turngroepen

Bij de recreatie turngroepen ligt de nadruk op het plezierig en veilig turnen. De lessen starten met een warming up, waarbij de nadruk ligt op het opwarmen van de spieren. Lenigheid is uiteraard ook een belangrijk element binnen de turnsport en zal zeker niet vergeten worden tijdens de warming up. Natuurlijk hoef je voor turnen op recreatief niveau niet lenig te zijn, maar eraan werken kan geen kwaad! Na de warming up wordt doorgaans in groepjes geturnd op toestellen, zoals brug, balk, vloer en trampoline. Steeds staan meerdere toestellen/situaties opgebouwd, zodat de kinderen gevarieerd kunnen trainen. Bij het toestelturnen wordt eerst aandacht besteed aan (het verbeteren van) de basiselementen. Afhankelijk van het niveau van de groep worden de basisoefeningen via een methodische opbouw vervolgens uitgebouwd naar complexere varianten. Zo beginnen kinderen met rollen, wat afhankelijk van het niveau van het kind op latere leeftijd kan worden uitgebouwd tot een salto. De les wordt doorgaans gezamenlijk, meestal in spelvorm, afgesloten. Kinderen die dat willen, kunnen als dat organisatorisch haalbaar is, aan wedstrijden meedoen. Iedereen die het leuk vindt om te turnen op balk, brug, mat of sprong kan aan deze les deelnemen, dit in tegenstelling tot het selectie turnen, hier word je voor gevraagd. 

 

Klik hier voor het meest recente lesrooster