Verzekering

Alle leden van de NGV zijn aangesloten bij de KNGU. Hiervoor wordt ook bondscontributie afgedragen. De KNGU kent een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering, afgesloten bij Univé Stad en Land middels een gezamenlijk pakket.


Er kan uitsluitend gebruik van deze verzekering gemaakt worden, indien de eigen verzekering daar niet in voorziet.


Bekijk de polisvoorwaarden hier.